Navigācija
Saites
Aktualitātes

Aktualitātes mūsu skolā

Noslēguma eksāmeni 9.klasēs
Noslēguma eksāmeni 12.klasēs

Cienījamie vecāki!

Skolu tīklu optimizācijas gaitā mūsu skola tiks reorganizēta un apvienota ar Klasisko ģimnāziju. Mūsu skolēni no pirmās līdz devītajai klasei paliek mūsu skolas ēkā, kopā ar mūsu skolotājiem. Mūsu bērniem radīsies vairāk iespēju mācību programmu apgūšanā. Mūsu skolas ēkā mācīsies arī Klasiskās ģimnāzijas pirmo klašu skolēni. Mēs - esam kopā ar Jums!

Administrācija.


Projekta "Latvijas Skolas soma" īstenošana Rīgas 60. vidusskolā

Šīs iniciatīvas projektā skolēni, skolotāji un vecāki iesaistījās no septembra līdz decembra vidum. Klašu kolektīvi piedāvāto finansējumu izmatoja, lai apmeklētu dažādas kultūras norises, muzejus un izstādes, ejot un braucot mācību ekskursijās, saistot to ar mācību saturu. Projekta sākumā notika rūpīgs plānošanas darbs, kurā pedagogi izvēlējās piedāvātās jomas un konkrētās aktivitātes katrai klašu grupai.

1.a, 1.b. klašu bērni apmeklēja M. Čehova Rīgas Krievu teātri, izrāde "BZIK" (23.10.).

2.a, 2.b klašu bērni apmeklēja mācību ekskursiju Rīgas Zooloģiskajā dārzā " Dzīvnieki Latvijas dabā un kultūrā" (19.09., 20.09.) ; mācību programmu "Mūsu Latvijas noslēpumi" Rīgas 60.vidusskolas telpās (20.11.).

3.a klases bērni apmeklēja M. Čehova Rīgas Krievu teātri, izrāde "BZIK" (17.10.).

3.b klases bērni apmeklēja programmu "Rīgas mīti un teikas" Rīgas Vēstures un Kuģniecības muzejā (20.09.) ; mācību programmu "Mūsu Latvijas noslēpumi" Rīgas 60.vidusskolas telpās (20.11.).

4.a, 4.b klašu bērni apmeklēja izrādi "Baltā grāmata" teātrī " Šmulītis" (13.12.).

5.a, 5.b klašu bērni apmeklēja Nacionālo Botānisko dārzu, Salaspilī, nodarbība "Kas ir oranžērija" (20.09.); Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, nodarbība "Mana Latvija" (15.11.).

6.a, 6.b klašu bērni apmeklēja Latvijas Nacionālā teātra Operu un Baletu, ekskursija "Aizkulises dzīve" (18.10.); Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, nodarbība "Mana Latvija" (14.11.); Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju, nodarbība "Iepazīsti keramiku" (4.,5.12.).

7.a,7.b klašu skolēni apmeklēja Rīgas Kino muzeju, nodarbība "Iepazīsties - muzejs" (20.09.); Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, nodarbība "Kā dzīvoja pirms 100 gadiem " (31.10.); Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju, nodarbība "Iepazīsti dizainu" (12.,13.12.).

8.a, 8.b klašu skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālā teātra Operu un Baletu, ekskursija "Aizkulises dzīve " (10.10.); Ilūziju muzeju "COSMOS" (18.10., 22.11.);

9.a,9.b klašu skolēni piedalījās ekskursijā ar divstāvīgu autobusu "Mana Rīga" (20.09.).

10.a un 11.a klašu skolēni apmeklēja M.Čehova Rīgas Krievu teātri, izrāde "Ne vienmēr runcim krējuma pods" (19.10.).

12.a klases skolēni apmeklēja M.Čehova Rīgas Krievu teātri, izrāde "Maģijas atslēgas" (20.10.).

12.b klases skolēni apmeklēja M.Čehova Rīgas Krievu teātri, izrāde "Mīlēt" (12.10.).

Analizējot pedagogu un skolēnu atsauksmes, varam secināt , ka mācību stundām pēc iespējas biežāk ir "jāiziet no skolas telpām", jo tas ir aizraujoši, izzinoši un interesanti, daudz no iegūtā pēc tam var izmantot mācību procesā. Projektā sniegtās iespējas ļāva skolēniem, kuriem finansiālu apsvērumu dēļ ir sarežģīti apmeklēt kultūras pasākumus, saņemt šādu iespēju.

No 2016.gada 27.aprīļa stājās spēkā Eiropas Parlamenta un padomes regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kas ir jāpiemēro no 2018.gada 25.maija.

Saistībā ar minēto izglītības iestādēm nepieciešams nodrošināt bērnu un to likumisko pārstāvju informēšanu par viņu personas datu apstrādi izglītības iestādēs saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. un 14.pantu.

Sīkāka informācija par personas datu apstrādi izglītības iestādē

Uzmanību! Skolas iekšējie noteikumi!

Ēdienkartes 1.-4.klasēs

Ēdienkartes 5.-9.klasēs

Ēdienkartes 10.-12.klasēs

Arhīvs

© Mārcis Galiņš